Не гледај од страна! Учествувај!

Monday, February 6, 2017

Повик за учесници на проектот „Good practices of Roma Youth Empowerment for Active Citizenship“

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација од Кратово објавува повик за учесници за проектот „Good practices of Roma Youth Empowerment for Active Citizenship“ кој што е поддржан од програмата Еразмус плус на Европската комисија.