Не гледај од страна! Учествувај!

Thursday, December 22, 2016

Коалиција на Ромски НВО-и во рамките на проектот„Заедничка иницијатива за зајакнување на Ромското граѓанско општество на западен Балкан и Турција“

Почитувани,

Во рамките на проектот „Заедничка иницијатива за зајакнување на Ромското граѓанско општество на западен Балкан и Турција“ поддржан од Европската Унија во рамките на повикот Europe Aid/150147/DH/ACT/PRAREG со проектен број 2015/370-300 имплементиран од страна на Рома Актив Албанија и партнер-организацијата Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација беа доделени 5 мали грантови со цел поддршка на иницијативи и проекти на Ромски и про-Ромски граѓански организации за зајакнување на улогата на Ромското граѓанско општество.