Не гледај од страна! Учествувај!

Tuesday, March 29, 2016

Генерално собрание на РРОМА 2016

На 28-ми март 2016 година во просториите на РЦОР-Кратово се оддржа генерално собрание на РРОМА. На овој состанок се разгледуваа годишните извештаи за работа од 2015-та, како и новата програма за работа во 2016-та година. 

Thursday, March 10, 2016

Оддржани работилници на тема „Ромскиот геноцид за време на Втората светска војна“

По завршувањето на проектот на РРОМА со наслов „Under the same sun-Telo jek Kham!“ следеа работилници, кои што беа организирани од страна на самите учесници на проектот.

Предавачите на работилниците проследија информации до учесниците на темата „Ромскиот геноцид за време на Втората светска војна“, изработувајќи своја презентација и употребувајќи методи и алатки од учебникот на Советот на Европа „Right to Remember- A Handbook for Education with Young People on the Roma Genocide“. Беа обезбедени 38 копии од учебникот за учесниците на проектот на РРОМА, во соработка со Европскиот Младински Центар од Стразбург и Одделот за млади при Советот на Европа.

Wednesday, March 9, 2016

Младинска размена “Herdelezi stories 2016”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за учество на младинската размена „Herdelezi stories 2016“ која што се оддржува од 30-ти април до 10-ти мај 2016 година во Берлин, Германија.