Не гледај од страна! Учествувај!

Thursday, August 20, 2015

Завршен настан во рамките на проектот за младинско претприемништво

На 26-ти август 2015, со почеток од 13.00 часот во хотел Кратис ќе се оддржи завршниот настан на РРОМА во рамките на проектот за младинско претприемништво.

Проектните активности беа насочени кон откривање на меѓусебниот однос на претприемништвото и активното граѓанство со фокус врз младата ромска популација од 5 општини (Кратово, Крива Паланка, Берово, Виница и Кочани) и истражуваа до која мера вработувањето/невработеноста кај младата ромска популација влијае врз нивната мотивација за учество во општеството, како и дали дискриминацијата влијае врз развојот на претприемништвото меѓу оваа популацијаПроектот е финансиран со фондови од Европската Унија, преку проектот „Мрежа за поддршка на млади претприемачи.

Поканата и агендата за настанот на РРОМА можат да се најдат тука.

Ве очекуваме!