Не гледај од страна! Учествувај!

Saturday, August 15, 2015

Одбележен меѓународниот ден на младите

Во рамките на проектот „Креативноста како алатка за младинско зајакнување“, чиј што домаќин беше Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација од Кратово, во соработка со Амаро Форо од Берлин се оддржа акција за одбележување на меѓународниот ден на младите* во Охрид.


Во акцијата зедоа учество 41 млади луѓе од 12 европски земји (Македонија, Германија, Италија, Летонија, Литванија, Естонија, Чешка, Полска, Романија, Турција, Хрватска и Австрија), кои што се дел од проектот.

Креативноста на младите, кои се поделија во повеќе групи можеше да се забележи низ улиците на Охрид. РРОМА е горда што можеше да го организира тренингот и соработува со толку прекрасни млади луѓе.muce10's International Youth Day 2015 album on Photobucket
*На 17 декември 1999 година во Обединетите нации беше прифатена Резолуцијата 54/120 која ги кодифицира сите поврзани меѓународни документи за активно вклучување на младите во политиките што директно влијаат на нивниот личен и општествен развој.  Препознавајќи ја улогата на младите луѓе во подобрување на човековите права и слободи, ОН го прогласи 12 август за Меѓународен ден на младите.