Не гледај од страна! Учествувај!

Monday, June 1, 2015

Објавена листа на добитници

РРОМА ја објави листата со имињата на лицата кои што добија награди учествувајќи во квизот за познавање на Ромскиот геноцид за врема на Втората светска војна.

Сите добитници треба да пишат на официјалниот е-маил на РРОМА: info@rromassn.org, најдоцна 30 дена после објавувањето на листата од страна на РРОМА.

РРОМА им честита на сите учесници и им се заблагодарува за нивното учество!