Не гледај од страна! Учествувај!

Friday, May 22, 2015

Тестирајте го своето знаење!!!

РРОМА ви овозможува да го тестирате своето основно знаење за Ромскиот геноцид за време на Втората светска војна, а притоа да добиете некои од ексклузивните награди!!!

За да учествувате треба да го решите тестот:

ТЕСТ

1. Кликнете на тестот!
2. Пишете ја вашата е-маил адреса во полето одредено за тоа!
3. Решите го тестот!
4. Добијте некои од ексклузивните награди од нашите колеги од La voix des Roms Париз, т.е. промотивни материјали користени за 16-ти мај 2015 година!

Сите учесници ќе добијат награди, а за најдобрите има „посебен“ пакет на награди!!!

Квизот ќе биде достапен до 01-ви јуни 2015 година!!!