Не гледај од страна! Учествувај!

Thursday, May 21, 2015

Еразмус+ тренинг за младинско претприемништво 02-09/05/2015-Сирт,Турција

Тренингот Маке your way  се одржа од 02-ри до 09-ти мај во Сирт-Турција. Тренер беше Матеј Шишмановиќ. На семинарот учество зедоа вкупно 6 земји; Македонија, Турција, Полска, Романија, Бугарија и Хрватска.Обуката вклучуваше 7 работни дена на кои учесниците имаа можност повеќе да се запознаат со многу различни теми поврзани со бизнис и претприемништво. Начинот на одвивањето на обуката се карактеризираше со работа во групи, преку учење низ искуствата на самите учесници како и пренесување на знаењето на тренерот преку потреба на неколку алатки; како што се презентации, посета на различни локациии и слично.

На крајот од самата обука следеше и официјално затварање на настанот со доделување на сертификати за учество, како и можност на учесниците да искажат свои импресии од семинарот.