Не гледај од страна! Учествувај!

Thursday, April 9, 2015

Натпревар во преведување на Ромски јазик

Романо Центро (Австрија) објавува натпревар во преведување на Ромски јазик. Учество можат да земаат сите оние кои што активно го познаваат германскиот и Ромскиот јазик.


Се што треба да направете е  да го преведете следниот текст од германски на Ромски јазик.

Преводот на Ромски јазик да го испратите на е-маил: 
ferdinand.koller@romano-centro.org

Краен рок за испраќање е 04-ти мај 2015!!!

Сите преводи ќе ги разгледа стручна комисија, која што потоа ќе доделува награди за:

I место - 300 евра
II место - 200 евра
III место - 100 евра

Подетално информации околу повикот имате на линкот