Не гледај од страна! Учествувај!

Wednesday, April 29, 2015

Годишно собрание на РРОМА

На 29.04.2015 во просториите на РЦОР се одржа годишното собрание на РРОМА. Состанокот се одржуваше по следниот дневен ред:

  1. Предлог извештај за работата за 2014година;
  2. Предлог завршна сметка за 2014 година;
  3. Предлог програма за работа за 2015 година и
  4. Тековни прашања.

Thursday, April 9, 2015

Натпревар во преведување на Ромски јазик

Романо Центро (Австрија) објавува натпревар во преведување на Ромски јазик. Учество можат да земаат сите оние кои што активно го познаваат германскиот и Ромскиот јазик.


Се што треба да направете е  да го преведете следниот текст од германски на Ромски јазик.

Преводот на Ромски јазик да го испратите на е-маил: 
ferdinand.koller@romano-centro.org

Краен рок за испраќање е 04-ти мај 2015!!!

Сите преводи ќе ги разгледа стручна комисија, која што потоа ќе доделува награди за:

I место - 300 евра
II место - 200 евра
III место - 100 евра

Подетално информации околу повикот имате на линкот