Не гледај од страна! Учествувај!

Tuesday, November 18, 2014

Семинар во Берлин-Roma Genocide Remembrance Initiative

Се организира семинар во Берлин поврзан со темата на Ромскиот геноцид за време на втората светска војна. Повеќе информации има подолу. Заинтересираните треба да испратат е-маил и мотивационо писмо на info@rromassn.org, најдоцна до: 21.11.2014 година, 16.30 часот!!!

Monday, November 3, 2014

Заврши младинската размена „Инспирирај ја креативноста кај младите“!

Од 22-ри до 31-ви Октомври 2014 година во Кратово се реализираше  младинската размена „Инспирирај ја креативноста кај младите“ финансирана од програмата ЕРАЗМУС+ од Европската Комисија во соработка со Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност од Скопје. Во размената учество  зедоа 33 младинци од Македонија, Бугарија, Турција, Романија, Хрватска и Германија.