Не гледај од страна! Учествувај!

Tuesday, June 10, 2014

Повик за учество семинар во Босна и Херцеговина!

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за учество на интернационалниот семинар кој што се оддржува во Сребреница за време на маршот на мирот од 9-ти Јули до 12-ти Јули 2014 година. Семинарот има за цел да врши едукација на учесниците во областа на човековите права и  да ги запознае учесниците со ужасите на модерните геноциди, со посебен акцент на геноцидот во Сребреница.Бараме двајца или две...
  • Активни млади Роми/ки и не-Роми/ки на возраст од 18 до 27 години!
  • Да имаат желба да работат во мулти-култи групи и да учат за историјата на човековите права и нивното непочитување во човековата историја!
  • Да знаат англиски!
Како да се пријавите?
Испратете е-маил со дознака BiH14 на info@rromassn.org најдоцна до 25.06.2014. Вашиот е-маил треба да содржи писмо за мотивација и основни податоци за вас. Доколку, имате посебен режим на исхрана или дополнителни потреби, би ве замолиле истите задолжително да ги наведете во е-маилот.

Кога се оди за Босна и Херцеговина?
Сите учесници треба да пристигнат во Сребреница на 09.07.14, а ќе се вратат на 12.07.14.

А, трошоците ...!?
ТИЕ ќе бидат покриени од страна на организаторите*. Доколку, бидете селектирани на вас останува задолжително да си извадите патничко осигурување!
*Трошоци кои се покриваат се: Патните трошоци, сместување и храна!

ВИ БЛАГОДАРИМЕ ЗА ПОКАЖАНИОТ ИНТЕРЕС!