Не гледај од страна! Учествувај!

Tuesday, September 10, 2013

Повик за учество на обука во Кошице-Словачка

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за учество на интернационалната обука "Take Action!", која што ќе се оддржува во Кошице од 26-ти Септември до 5-ти Октомври 2013 година. Обуката има за цел да ги зајакни капацитетите и лидерските вештини кај младинските лидери и младински работници кои што работат во областа на интеркултуралниот дијалог.
Обуката ќе се стреми кон тоа да докаже дека преку употребата на артистички методи, соработката помеѓу Ромите и не-Ромите е можна и реална.


Специфичните цели се:

- да се зајакнат лидерските вештини
- да се развијат нови методи и артистички вештини со креативни алатки
- да се употребат новите вештини во јавност

Обуката ќе ги предизвикува учесниците да станат подобри и подобро да ја работат својата работа, истовремено развивајќи нови вештини и откривајќи ги своите лидерски способности!

Профил на учесници:
  • Активни млади Роми и не-Роми на возраст од 18 до 27 години кои што се активни во својата заедница и имаат желба да работат со млади
  • Да имаат желба да работат во мултикултурна група
  • Задолжително познавање на англискиот јазик
За да се пријавите:

Испратете го следниот формулар на: info@rromassn.org најдоцна до 15-ти Септември, 23:59 часот, ставајќи предмет на е-маил: Take Action 2013. Формуларите после предвидениот рок, нема да се земаат во предвид!

Место на оддржување:

Кошице од 26-ти Септември до 5-ти Октомври 2013 година!

Околу трошоците:

70% од патните трошоци ќе бидат покриени од страна на организаторите* Доколку, бидете селектирани на вас останува задолжително да си извадите патничко осигурување!
*Трошоци кои се покриваат се: 70 % од Авионските карти, сместување и храна!

Напомена: Со потполнување на формуларот вие станувате дел од процесот на селекција. Доколку, бидете селектирани се обврзувате задолжително да извадите патничко осигурување. Исто така, доколку бидете селектирани и биде купена авионска карта за вас, а потоа се откажете, се обврзувате на одговорност да ги покриете трошоците за истата!

ВИ БЛАГОДАРИМЕ ЗА ПОКАЖАНИОТ ИНТЕРЕС!