Не гледај од страна! Учествувај!

Tuesday, September 10, 2013

Повик за учество на обука во Кошице-Словачка

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за учество на интернационалната обука "Take Action!", која што ќе се оддржува во Кошице од 26-ти Септември до 5-ти Октомври 2013 година. Обуката има за цел да ги зајакни капацитетите и лидерските вештини кај младинските лидери и младински работници кои што работат во областа на интеркултуралниот дијалог.