Не гледај од страна! Учествувај!

Monday, April 8, 2013

„Раскажува М., а црта Д.“


„Раскажува М., а црта Д.“ - кратко стрипче направено од страна на Мустафа Јакупов и Димитриј Михајловски со цел да ве насмее, но и да ве натера да се замислите. Искрено, се надеваме на тоа дека ќе повеќето од луѓето ќе ги надминат сопствените бариери, а со тоа да престане дискриминацијата врз основ на раса, етничка припадност, боја на кожа, потекло, пол или по било кој основ.
Нека ни е честит 8-ми Април, светскиот ден на Ромите!