Не гледај од страна! Учествувај!

Wednesday, March 27, 2013

Повик за учество на стрип работилница


Во рамките на кампањата „Сидата не знае да дискриминира ... Заштити се!“ финансирана од MTV Staying Alive Foundation, Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува Повик за учество на стрип работилница

Tuesday, March 26, 2013

"МОЈАТА ПРИКАЗНА, МОИТЕ ПРАВА" НОВ ROMAREACT НАТПРЕВАР

Ги повикуваме сите млади Роми да ги споделат своите приказни низ слики преку RomaReact платформата! Ајде момчиња и девојчиња, споделете ја информацијата со вашите пријатели!
Учествувај, натпреварувај се, победи, оди во Брисел, кажи ја својата приказна и нека се слушне твојот глас! Ако сте го пропуштиле првиот натпревар, тогаш ова е вашата втора шанса ;)
За да победите, следете ги трите едноставни чекори:
  • Илустрирајте ја својата приказна со една слика (слика, цртеж или стрип) или со приказна (една приказна раскажана со максимум 6 слики).
  • Уплоадирајте ја на RomaReact платформата или испратете ни ја преку е-мејл, ако немате пристап до интернет можете да ни ги испратите вашите приказни по пошта.
  • Чекајте ги резултатите. Ако победите, ќе се видиме во Брисел во јуни 2013 година!

Annual Assembly in Kratovo

The Regional Roma Educational Youth Association had its annual general assembly in Kratovo. On the 14-th of March 2013, the members of the Assembly had the opportunity to discuss the plans for 2013, adopt the narrative and financial report for 2012, as well to discuss possible projects and partnerships. The accent of this year's plans in to concentrate on the successfully implementation of the IPA women empowerment project "Our place, Our space, Our case!"; to organize the ternYpe GA in Fall 2013, commemorate the Roma Genocide, participate in various youth projects from the Youth in Action programme, as well to continue working as National Contact point for the Youth in Action Programme in Macedonia. RROMA is also continuing working on the awareness campaign "AIDS doesn't know about discrimination ... Protect yourself!" regarding HIV/AIDS in new communities.


The GA voted and accepted the Narrative and Financial report for 2012, as well the working program for 2013.


Friday, March 8, 2013

Продолжува кампањата „ Нашето место, нашиот простор, нашиот случај“


Продолжува кампањата за зајакнување на Ромската жена во општеството спроведена од Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација со наслов „ Нашето место, нашиот простор, нашиот случај“.

Базирајќи се на својот пристап на креативно истражување со употреба на веб 2.0 алатки, РРОМА ќе се концентрира на истражувања кои ќе ги опфатат општините Кочани, Виница, Велес, Штип, Берово, Пехчево со Црник. Истражувањата ќе имаат за цел да ја мониторираат вклученоста и правичната застапеност на жените во избирачкиот процес, паралелно со тоа и да ја истражуваат улогата на локалните комисии за еднаквост помеѓу мажите и жените за заштита од дискриминација базирана на полова и етничка припадност.


Базирајќи се на идејата на агентките на промена и девојките кои што беа вклучени во претходното истражување, РРОМА ќе собира и обработува стари Ромски детски приказни и песни. Колекцијата на приказни и песни ќе биде објавена и понудена на локалните библиотеки во регионот и пошироко.

Паралелно со активностите на кампањата, ќе се спроведуваат активности за промовирање на он-лајн платформата Romareact.mk.

Официјално кампањата започна на 1.Јуни, 2012 во Брисел, каде што младите Ромки од Македонија заедно со останатите партнери имаа средби и активности со личности од Европските институции.