Не гледај од страна! Учествувај!

Wednesday, December 26, 2012

Ромската женска популација двојно дискриминирана

РОМКИТЕ ТРЕБА ДА “ВОЈУВААТ“ НА ДВА ФРОНТА
Покрај нееднакватна стартна позиција во општеството, ромската жена треба да се избори и со стереотипите и предрасудите во ромското семејство.