Не гледај од страна! Учествувај!

Monday, November 19, 2012

Повик за учество на ТоТ обука

Во рамките на кампањата „Сидата не знае да дискриминира ... Заштити се!“ финансирана од MTV Staying Alive Foundation, Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува Повик за учество на ТоТ обука за ППИ и заштита од ХИВ/СИДА

Thursday, November 8, 2012

Повик за учество на обука

Во рамките на кампањата „Сидата не знае да дискриминира ... Заштити се!“ финансирана од MTV Staying Alive Foundation, Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува Повик за учество на обука за креативност и водење на креативна кампања.

Thursday, November 1, 2012

Номинации за изборот на НАЈИСТРАЈНА РОМСКА ЖЕНА 2012

Во рамките на проектот „Нашето место, нашиот простор, нашиот случај“, Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација распишува конкурс за номинации на НАЈИСТРАЈНА РОМСКА ЖЕНА 2012.

Изборот има за цел да ја покаже реалноста со која се соочуваат Ромските жени и девојки, но и да ја промовира нивната истрајност и аспирации за успех.