Не гледај од страна! Учествувај!

Thursday, October 4, 2012

Втора инфо-средба за „Млади во Акција“ во Берово

На 29-ти Септември 2012 година, во просториите на центарот за социјални работи во Берово се оддржа втората инфо-средба за програмата „Млади во Акција“ и можностите кој што истата програма им ги нуди на младите.

На средбата присуствуваа млади кои што беа заинтересирани да дознаат повеќе за под-акциите на оваа програма.

Засега, младите можат да аплицираат на под-акциите 1.1 (Младински размени), Акција 2 (Европски Волонтерски сервис) и 4.3 (Обука и Вмрежување).

Самата програма нуди можности за младите да патуваат, разменуваат искуства, учат за различни култури и да ги изградат своите капацитети од областа на неформалното образование.