Не гледај од страна! Учествувај!

Monday, October 15, 2012

Open Contest 2012: “React and Make a Change (in a life of Roma)“!

Donated by Neelie Kroes, Vice President of the European Commission in Charge of the Digital Agenda of Europe. 
  • Win prizes and great surprises!
  • Learn new skills & Stir up changes in your community!
  • Share your ambitions and your reality!
  • Challenge stereotypes and influence others!
  • REACT to what is important to You! Your opinion matters!
Prizes in each category:
  • 1st – 500 Euros + plane ticket, hotel and a fancy dinner and party with the heroes of RomaReact
  • 2nd – 250 Euros
  • 3rd – 100 Euros


Thursday, October 4, 2012

Втора инфо-средба за „Млади во Акција“ во Берово

На 29-ти Септември 2012 година, во просториите на центарот за социјални работи во Берово се оддржа втората инфо-средба за програмата „Млади во Акција“ и можностите кој што истата програма им ги нуди на младите.

На средбата присуствуваа млади кои што беа заинтересирани да дознаат повеќе за под-акциите на оваа програма.

Засега, младите можат да аплицираат на под-акциите 1.1 (Младински размени), Акција 2 (Европски Волонтерски сервис) и 4.3 (Обука и Вмрежување).

Самата програма нуди можности за младите да патуваат, разменуваат искуства, учат за различни култури и да ги изградат своите капацитети од областа на неформалното образование.