Не гледај од страна! Учествувај!

Thursday, August 30, 2012

Оддржана инфо средба за програмата „Млади во Акција“

Вчера во просториите на општина Кратово се оддржа првата информативна средба за можностите кои ги нуди програмата „Млади во Акција“.

На средбата присуствуваа млади кои што беа заинтересирани да дознаат повеќе за под-акциите на оваа програма.

На средбата, младите имаа можност да поразговараат со Мерџан Јакупов, претседател на здружението „Амаро Форо“ од Берлин, Германија. Тој, накратко има објасни повеќе за EVS, споделувајќи информација дека во неговата организација има место за EVS волонтер од крајот на оваа година.

Засега, младите можат да аплицираат на под-акциите 1.1 (Младински размени), Акција 2 (Европски Волонтерски сервис) и 4.3 (Обука и Вмрежување).

Самата програма нуди можности за младите да патуваат, разменуваат искуства, учат за различни култури и да ги изградат своите капацитети од областа на неформалното образование.


Заинтересираните лица можат да добијат повеќе информации во просториите на РРОМА секој ден од 14.00 до 16.00 или на телефонскиот број 031/481-189.

Исто така, можете да пишете на е-маилот: info@rromassn.org или да кликнете на следниов линк.