Не гледај од страна! Учествувај!

Monday, April 18, 2011

Повик за апликации од Мировен корпус


Мировен корпус Македонија оваа година очекува нова група волонтери, коишто треба да започнат со работа во новите училишта почнувајќи од декември 2011.