Не гледај од страна! Учествувај!

Sunday, April 18, 2010

Креативно истражување на РРОМА-„Типичен Ром?

Се работи за аматерско видео, снимано од нашите членови и изработено од самите нив. Беа анкетирани граѓани од градовите Кратово, Пробиштип, Кочани, Штип, Берово и Велес, во институциите и на улица.


Креативно истражување на РРОМА-„Типичен Ром? @ Yahoo! Video