Не гледај од страна! Учествувај!

Tuesday, February 2, 2010

Essay contest "Typical Roma?"

During the campaign R.O.M.A. organize an essay contest named "Typical Roma?". More information following in macedonian language:

Во рамките на интернационалната кампања за почитување на граѓанството на СИТЕ во ЕДНО ОПШТЕСТВО „Типичен Ром?“ поддржана од ЕРГО мрежата

ЗГ „Рома Прогрес“-Организациона единица огранок

Ромска Образовна Младинска Асоцијација-Кратово

РАСПИШУВА КОНКУРС

За пишување Есеј на тема: „Типичен Ром?“

Есејот треба да содржи:

  • Минимум 500 зборови, максимум 700 зборови ;
  • Да биде пишуван во Ariel со фонт 11
  • Македонска поддршка
  • Вовед
  • Теза (тоа што вие го тврдите)
  • Заклучок

Авторот на најдобриот есеј ќе добие вредносен бон од 100 €, кој ќе може да го искористи во една од книжарниците низ Република Македонија.

Најдобриот есеј ќе биде објавен на официјалната веб-страна на кампањата www.typicalroma.eu.

Комисија составена од националниот координатор на кампањата, новинар и професор по македонски јазик и книжевност ќе одлучува во изборот на најдобриот есеј.

Конкурсот важи за сите заинтересирани средношколци и студенти и трае до 1.Март.2010 година (Понеделник).

Есејот кој ги исполнува горнонаведените критериуми, заедно со контакт информациите на авторот да биде испратен со назнака ESEJ 2010 на една од

е-мail адресите:

romassn@ymail.com или fdemirovska@yahoo.com