Не гледај од страна! Учествувај!

Tuesday, February 9, 2010

Typical Roma? video spot

Typical Roma?


Typical Roma?


Typical Roma?

Saturday, February 6, 2010

This period ...

The Goals

This period besides working on the ERGO campaign "Typical Roma?", ROMA will be concentrated on achieving the following goals:

 • To implement successfully the ERGO campaign "Typical Roma?".
 • To raise the issue about Roma youth inclusion in the policy creation process.
 • To promote positive values about Roma in society.
 • To establish a good service and prepare a good working program.
 • To strength the capacities of the active members, so they can plan and implement activities and projects independently.

For achieving these goals above, ROMA will have various activities that will be posted soon on the blog.

The Role of ROMA

The role of the team of ROMA will be to support the active Roma youth in organizing and implementing the activities and of course to provide logistics and validity/representation of the acting of the youth. The youth are the owner of their ideas and need to feel self-confidence, to make decision, so they feel useful. ROMA tries to keep their motivation, so their activism is on a high level and for avoiding passiveness, the youth will be given more responsibilities, to plan their own activities and implement them according to the strategy of ROMA. A lot of the ROMA members are students and lack of free time to devote to ROMA activities and sometimes this is a problem, but this is why the team of ROMA is always consulting with all members of ROMA and plan the time of implementing an activity in accordance with all of them, which sometimes means working or implementing activities in the week-ends. The team of ROMA will be also working with the youth, so they make and bring decisions and solutions, but also teach them to take the responsibility over them. ROMA will be the Guide that will guide the Roma youth through a process, where in the end they need to become independent and become our partners.

Tuesday, February 2, 2010

The most Roma-friendly mayor 2010

We are looking for the most Roma-friendly mayor in the north-east of Macedonia! The competition intends to make best practice examples visible and to show how local authorities and the Roma community can come together. More information following below in macedonian language:


Во рамките на интернационалната кампања за почитување на граѓанството на СИТЕ во ЕДНО ОПШТЕСТВО „Типичен Ром?“ поддржана од ЕРГО мрежата

ЗГ „Рома Прогрес“-Организациона единица огранок

Ромска Образовна Младинска Асоцијација-Кратово

РАСПИШУВА КОНКУРС

За избор на „Најпријателски Ромски Градоначалник“ од северо-источниот регион на Република Македонија

Во рамките на својата кампања „Типичен Ром?“(www.typicalroma.eu), ЕРГО мрежата е по потрага на најдобрите примери за тоа како можат локалните авторитети и Ромската заедница заеднички да функционираат и приближуваат едни кон други. Изборот се организира во пет земји (Албанија, Бугарија, Молдавија, Романија и Македонија).Номинирани се 12 општини од северо-источниот регион на РМ (Крива Паланка, Кратово, Пробиштип, Свети Николе, Велес, Штип, Кочани, Виница, Македонска Каменица, Делчево, Пехчево и Берово).

Награда

Петте најдобри градоначалници од петте земји учеснички, како и по еден претставник на Ромската заедница од нивниот град ќе бидат поканети да присуствуваат 2 дена (плус 2 дена патување) на 2-иот Европски Ромски Самит во Кордоба, Шпанија, особено на ЕРГО настанот. Се очекува од победниците да имаат своја презентација во Кордоба или да присуствуваат на некој јавен настан. Тие имаат еден ден слободен за шетање и разгледување на знаменотистите на Кордоба.

Нивното патување и сместување е покриено од страна СПОЛУ Интернационалната Фондација (www.spolu.nl) , која воедно е и покровител на кампањата.

Критериуми и документи за аплицирање

За да учествувате во изборот потребно е:

· Да испратите апликација одговорајќи на подолу наведените прашања

· Исечоци/извештаи/одлуки/документи кои ги поткрепуваат вашите одговори

· Изјави/Евалуација од страна на Ромската заедница однесувајќи се на вашата општина

· Слики

Одговорете на следните прашања:

 1. Опишете ја вашата општина, притоа ставајќи акцент на Ромската заедница во вашата општина (доколку располагате со дата-база за Ромската заедница, пожелно би било да ја приложете истата)

 1. Атмосфера: Каква е меѓуетничка состојба во вашата општина?

· Опишете настани, средби и дијалог помеѓу Ромите и Не-Ромите од вашата општина

· Како општината се справува со Ромската заедница?

· Кое е нивото на доверба помеѓу локалните власти и заедниците од вашата општина (мислејќи притоа во процесите на донесување на одлуки, соработка)

 1. Учество и Дијалог: Како ги вклучувате и го зајакнувате учеството на Ромската заедница?

· Дали претставници од Ромската заедница учествуваат на општинските состаноци?

· Колку пати досега градоначалникот ги посети Ромските заедници?

 1. Ромска стратегија: Што мислите за националната стратегија на Ромите?

· Што направивте досега однесувајќи се на таа стратегија и генерално за Ромската заедница?

· Работа на општината: Како ги работевте и реализиравте барањата на вашите заедници (за време на последниот мандат)?

· Финансии: Кои се сегашните и идните инвестиции (планови) за Ромите во вашата општина?

 1. Вработување: Колку Роми се вработени во вашата општина и на кои позиции?

 1. Образование: Каква е ситуацијата со образованието кај Ромските деца и младници и како го поддржувавте образованието?

 1. Зошто вашата Ромската заедница би ве одбрале како „Најпријателски Ромски Градоначалник“?

Рок за аплицирање

Крајниот рок за прибирање на апликациите е 26.Февруари.2010 година (Петок)

Апликациите се испраќаат со дознака Градоначалник 2010 на адреса:

Р.О.М.А.-Кратово

Ул.Тошо Куковски бр.36

1360 Кратово

Или на e-mail адреса: romskigradonacalnik@gmail.com

Објавување на резултатите

Комисијата за избор составена од претставници на граѓанскиот сектор на РМ, новинари, претставници од институциите на РМ своите резултати ќе ги објави на 08.03.2010 година (Понеделник).

Добитникот ќе биде контактиран од страна на националниот координатор на кампањата „Типичен Ром?“.


Essay contest "Typical Roma?"

During the campaign R.O.M.A. organize an essay contest named "Typical Roma?". More information following in macedonian language:

Во рамките на интернационалната кампања за почитување на граѓанството на СИТЕ во ЕДНО ОПШТЕСТВО „Типичен Ром?“ поддржана од ЕРГО мрежата

ЗГ „Рома Прогрес“-Организациона единица огранок

Ромска Образовна Младинска Асоцијација-Кратово

РАСПИШУВА КОНКУРС

За пишување Есеј на тема: „Типичен Ром?“

Есејот треба да содржи:

 • Минимум 500 зборови, максимум 700 зборови ;
 • Да биде пишуван во Ariel со фонт 11
 • Македонска поддршка
 • Вовед
 • Теза (тоа што вие го тврдите)
 • Заклучок

Авторот на најдобриот есеј ќе добие вредносен бон од 100 €, кој ќе може да го искористи во една од книжарниците низ Република Македонија.

Најдобриот есеј ќе биде објавен на официјалната веб-страна на кампањата www.typicalroma.eu.

Комисија составена од националниот координатор на кампањата, новинар и професор по македонски јазик и книжевност ќе одлучува во изборот на најдобриот есеј.

Конкурсот важи за сите заинтересирани средношколци и студенти и трае до 1.Март.2010 година (Понеделник).

Есејот кој ги исполнува горнонаведените критериуми, заедно со контакт информациите на авторот да биде испратен со назнака ESEJ 2010 на една од

е-мail адресите:

romassn@ymail.com или fdemirovska@yahoo.com